Ahad, 14 Ogos 2011

PELAN TAKTIKAL PANATIA PENGAJIAN AM 2011


Bil.
Pelan taktikal
T/JAWAB
TEMPOH
SUMBER
HASIL
KPI
PELAN KONTIGENSI
S1
PAKAR 1
Peningkatan penguasaan topik kenegaraan
1.1    NAK KONO KE?
Pelajar ting.6 rendah dan 6 atasEn. Bostaman bin MusaJan- ogosTiada/ buku latihan pelajar
Setiap pelajar mampu menguasai topik kenegaran dengan baik dan lulus PA dalam STPM 2011 & 2012

2 Koleksi nota setiap bulan
Latihan menjawab soalan kenegaraan.
S2
PAKAR1
Peningkatan kemahiran asas penyelesaian masalah yang melibatkan pengiraan
2.1 MKM ( Penguasaan kemahiran mengira)En,BaskeranJan - SepTiada/ buku rujukan pelajar
100% pelajar mampu menguasai asas kemahiran mengira dan dapat markah yang baik dalam STPM 2011,2012Satu set latihan setiap bulan
Latihan menjawab soalan penyelesaian masalah
S3
PAKAR 2
Peningkatan penguasaan penulisan esei laras sastera dan sains
3.1 KELASS ( Kuasai esei laras saians dan sastera


En. Baskeran
Jun- Sept
Tiada/ buku latihan mengajar
80% pelajar murid mampu menulis esei dengan cemerlang dan mendapat A dalam STPM 2011, 2012
 Dua karangan setiapa bulan
Menulis esei berdasarkan peta minda
S4
PAKAR 2
Pemantapan strategi cemerlang pengajian AM.
4.1 teknik menjawab soalan
4.2 latih tubi soalan STPM lalu
En. BaskerabEn. Bostaman bin Musa
Ogos
Jun-Sept
25 keping kertas A4 setiap pelajar.

Cetakan 2 set soalan sebulan bagi setiap pelajar/ panatia PA
50% pelajar mengaplikasi teknik menjawab soalan dengan cemerlang dalam STPM 2011 dan mencapai gred A bagi kertas Pengajian AM
Dua bengke teknik menjawab soalan dalam setahun


Dua set soalan sebulan
Mengedar contoh-contoh jawapan calon yang betul
Menjawab soalan-soalan percubaan negeri lain
S5
Meningkatkan pengunaan ICT dalam kalangan Guru
5.1 PAmICT (Pengajian Am & Ict)


En. Noorsidi


Jan-Okt

20 keping CD/ bahan-bahan muat turun internet

Sekurang-kurangnya 60% guru dapat menggunakan pengajian AM
Setiap guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan ICT 2 kali setahun
Pelan menggunakan power point semasa bentangkan kertas kerja topik kenegaraan
S6
Perbincangan profesional / taklimat/ kursus mengenai kaedah P&P berkesan secara berkala
6.1 PRO-Pam
(profesionalisme & P.am)En. NoorsidiJan -OKt
100% guru PA mendapat pendedahan mengenai kaedah P&P berkesan dan diaplikasi dalam P&P.
Sekurang-kurangnya 2kali sesi perbincangan / taklimat / kursus setahun
Menghadiri kursus/ bengkel/ anjuran PPD/ JPN
Menghadiri kursus bengkel anjuran PPD/JPN.
S7
Membudayakan R&D dalam kalangan guru melalui kajian tindakan.
7.1 menjalankan kajian tindakan
En Bostaman bin Musa

En. Baskeran

Jan - september
Bergantung kepada keperluan penyelidik
Masalah P&P ditangani secara profesional

2 kajian tindakan dihasilkan setahun

POST MORTEM STPM 2010 MATA PELAJARAN : PENGAJIAN AMKELAS
Bil. pelajar
A
A-
B+
B-
B-
C+
C
C-
D+
D
F
TH
BIL A-C
% Lulus
GP
ETR 2010
71
28
10
13
9
8
3
3
0
0
0
0
0
71
100.0
2.93
6 Atas Sains
25
8
5
3
8
1
0
0
0
0
0
0
0
25
100.0
3.48
6 Atas 1
16
3
4
4
2
2
1
0
0
0
0
0
0
16
100.0
3.35
6 Atas 2
18
5
3
1
2
1
4
0
0
0
0
0
2
16
100.0
2.91
6 Atas 3
15
1
4
4
2
0
2
1
0
0
0
0
1
14
100.0
2.98
jumlah
74
17
16
12
14
4
7
1
0
0
0
0
3
71
100.0
3.35
Stpm 2009
60
4
7
10
17
9
8
2
1
1
0
1
0
57
95.0
2.93

a.       ULASAN ANALISIS KEPUTUSAN STPM 2010
1.       Semua analisis yang mengambil mata pelajaran ii telah mendapt perincipal dan ini telah menyebabkan kelulusan bagi mata pelajaran ini ialah 100%.
2.       GP 2010 adalah lebih baik daripada tahun 2009 iaitu 3.35 ( 2010) berbanding 2.98 ( 2009) iaitu peningkatan sebanyak o.42.
3.       Seramai 59 orang pelajar telah mendapat principal yang baik iaitu A hingga B dan daripada jumlah ini seramai 33 orang pelajar mendapat principal A